Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

June 15 2014

blair
Inteligencja człowieka lub jej brak najbardziej ukazuje się w momencie gdy dochodzi do filozofii, spraw życia i śmierci, dedukcji i analizy rzeczy niepojętych rozumem. Wtedy okazuje się czy człowiek to wybitnie inteligentna jednostka, zdolna myśleć obiektywnie, oceniać i analizować, czy bezwartościowa kupa ludzkiego mięsa, która oprócz wierzchniej otoczki pozornej inteligencji czy wykształcenia, nie ma absolutnie nic głębszego do zaprezentowania.
Takich ludzi jest niestety miliony, i nas ludzi głęboko myślących nie powinno obejść ich życie ani los gdyż tylko człowiek rozumny ma prawo czuć się w pełni człowiekiem.
— ...

May 05 2014

blair
5221 fc2b 500
Warum?!
Reposted bysquirklubimylatac

April 23 2014

blair
Play fullscreen
Party girls don't get hurt...
Reposted bysabvelqz sabvelqz
blair
9035 c9a1 500
Cóż.... ;)
blair
8990 c93d 500
... a Kopciuszek jest dowodem, że nowa para butów może całkowicie odmienić życie ;)
Reposted byNemesis86 Nemesis86

April 15 2014

blair
Piotr Czerski na prąd... UX w @pl ...
Reposted fromjackal jackal

April 13 2014

blair
Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaDropDead DropDead
blair
I łapiesz na tym się,
Że coraz łatwiej Ci żyć,
Nie czując nic...
Reposted fromscar scar viaDropDead DropDead
blair
Najchętniej od siebie bym uciekła. W inne ciało, inny umysł, inne wspomnienia, inne pragnienia.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
blair
nie milcz ze mną zbyt często, bo kiedyś mogę się przyzwyczaić do tego ze, łączy nas tylko milczenie i zapomnę o tym jak pięknie potrafiliśmy rozmawiać
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viaDropDead DropDead
blair
     By przetrwać mroczne dni, weź połowę wiary mej,  
by nie przestać kochać to co sprawia, że czujemy by uwierzyć w to,
że nie tylko tu żyjemy by umierać w samotności, gdy los się dopełni
— Pojmij, że jesteśmy nieśmiertelni...
Reposted fromDropDead DropDead
blair
7430 c7fd
tak bardzo. 
Reposted fromadelajda adelajda viaDropDead DropDead

April 12 2014

blair
7691 d8be 500
Reposted frompornstock pornstock viawumbaba wumbaba
blair
Jest Pan więc mężczyzną, który potrafi interesować się kobietą tylko na początku i na końcu: kiedy chce ją do­ stać i na chwilę przed tym, kiedy ostatecznie ją traci. Czas pomiędzy — nazywany również byciem razem — jest dla Pana zbyt nudny lub zbyt męczący, albo taki i taki. Prawda?
— Daniel Glattauer – N@pisz do mnie
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viascorpix scorpix
blair
(...) ludzie mają wrodzony talent do wybierania właśnie tego, co dla nich najgorsze.
— Joanne Kathleen Rowling – Harry Potter i Kamień Filozoficzny
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viascorpix scorpix

April 11 2014

blair
1915 484a
ekhm...
Reposted fromnivea nivea viaLuizaa Luizaa
blair
Nie tylko nastolatki. Niestety.
blair
Wg tego od listopada dupa będzie maleć. Yeah!
blair
Jesteś kimś najlepszym , a jednocześnie najgorszym dla mnie ..
— myśli nieszczęśliwie zakochanej nastolatki.
Reposted fromLuizaa Luizaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl